Utopi.a — politik för 3000-talet

Välkommen till Utopisk allians, inte så mycket ett politisk parti som ett sympa(r)ti

Hm, vad är ett sympa(r)ti?

En ordlek?

Aha, bara det?

Inte alls så bara. Vad är “yuppienalle” om inte en ordlek som får oss att reflektera och tänka, kanske betänka det barnsliga i att gå omkring och krama en mobiltelefon?

Åtminstone inbjuder ordet till tänkande. Om vi tar emot inviten är en annan 5a.

Sympa(r)ti är på samma sätt en invitation till att tänka. Men låt oss först klargöra orden för oss. Det finns så mycket töcken och dimma i politik att man nästan får semantisk rökhosta.

— Ett parti är en del av någonting: ett skogsparti, skulderparti, grevens parti i Figaros bröllop.

— Ett politiskt parti är en sammanslutning av meningsfränder, folk som tänker på samma sätt, ser saken från samma synvinkel. Det finns förstås andra synvinklar, 30, 90, 180 grader bort.

— En partisan är en medlem av motståndsrörelse som bekämpar en ockupationsmakt. Motstånd innebär naturligtvis oenighet, att man ser väldigt olika på saker.

Sympati å andra sidan betyder medkännande. Sym = med, pati = känsla. En sympatisk person kan vara någon som vi gillar (känner med), eller mera logiskt, någon som känner med oss. Här betonas tillsammans-aspekten,  inte delaspekter, skillnader, motstånd eller separation.

Var kan då ett sympa(r)ti vara?

Se bokstaven r som ormens giftgadd. Den är utdragen eller åtminstone satt inom klammer. I ett sympa(r)ti möts politikens samhälleliga, kollektiva aspekter med sympatins medkänsla och samhörighet.

SAMHÖRIGHET  säger “Vi sitter i samma båt. Det vore småaktigt att käbbla om vem som sitter på den skönaste kudden. Vi rör oss tillsammans i livet, i samhället, i tillvaron. Så olika är vi inte. Låt oss ro tillsammans istället för att slåss om kuddarna.”

PARTITÄNKANDE  säger snarare “Vi betonar och framhåller våra skillnader. Vive la difference! Vi tävlar, debatterar och fajtas. Nöjer oss absolut inte med en dålig kudde!”

  • Partitänkande arbetar efter modellen win-lose.
  • Samhörighet är win-win.

Något som i högsta grad är win-win är musik och musicerande. Den håller Utopisk allians upp som en önskvärd modell för världen, ett ideal att försöka efterlikna i många situationer.

Att förstå musicerandet dynamik kräver dock några minuter att sätta sig in i. Minuter, ej timmar. I en värld som vant sig vid att allt, och särskilt politiska program, ska vara begripliga på sekunder är detta utmanande, provocerande, pretentiöst. Vi lystrar till alla dessa ord!

Harmoni är värd några minuter av livet.

(Forts följer.)

Ladislaus Horatius (alliansdirigent)

KONTAKT

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *