Author: <span class="vcard">alliansdirigent</span>

Uncategorized

Uncategorized

Ett ord som man hör alldeles för sällan den politiska debatten är allmänintresse. Ändå syns detta vara det centrala i godartad politik. Vi är snarare vana vid motsatsen, att partier…

Uncategorized

Uncategorized

Utopi.a i media